فرم نیازمندی‌های مسجد

**نکته:
این فرم به منظور ارتقا کیفیت محصولات مورد استفاده در مسجد شما و با منظور ارائه تخفیفات محصولات مسجدی طراحی شده است و امکان ارائه محصولات به صورت رایگان وجود ندارد.